Üretim ve Tüketim Ekseninde Kadın

SDÜ Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sine ERDOĞAN MORÇİN 5 Mart 2020 tarihinde gerçekleşen Üretim ve Tüketim Ekseninde Kadın Konulu panele katıldı. Isparta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Özlem Top panelin moderasyonunu üstlendi.