Yönetim Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Sine ERDOĞAN MORÇİN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Turizm İşletmeciliği ABD

 

Doç. Dr. Gaye ATİLLA

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme ABD 

Doç. Dr. Nezihe TÜFEKÇİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sağlık Yönetimi ABD

Doç. Dr. Pınar GÖKTAŞ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İnsan Kaynakları Yönetimi ABD